رد کردن لینک ها

IPC-SD42225X

IPC-SD42225X

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ اﭘﺘﯿﮑﺎل: ×25 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل: ×16

حداکثر رزولوشن، 1920×1080 با 30 فریم در ثانیه

حداقل نور : 0.001 Lux ،F1.5

  دید در شب هوشمند(smart IR) محدوده دید: 150 متر

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ازﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺴﺎن و ﺧﻮدرو

دارای استاندارد IP66

دارای ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺴﯽ

بازگشت به بالای صفحه