رد کردن لینک ها

IPC-SD55230X

IPC-SD55230X

ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ اﭘﺘﯿﮑﺎل: ×30 ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل: ×16

حداکثر رزولوشن، 5 مگ (1944×2592) با 25 فریم در ثانیه

حداقل نور : 0.001 Lux ،F1.5

  دید در شب هوشمند(smart IR) محدوده دید: 200 متر

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ازﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﺴﺎن و ﺧﻮدرو

دارای استاندارد IP66

دارای ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺷﻤﺴﯽ

بازگشت به بالای صفحه